Новини

ОПТИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ ДЛЯ ПОСІВУ

ОПТИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ ДЛЯ ПОСІВУ

Інтенсивність найважливіших фізіологічних процесів (фотосинтезу, дихання, транспірації) залежить від температури рослин і навколишнього середовища. Температура ґрунту помітно впливає на ріст коренів. Більше розвинута коренева система краще використовує вологу та поживні речовини.

Вимірюють температуру ґрунту за допомогою електронного термометра :

Електронний термометр для ґрунту призначений для визначення оптимальних термінів сівби і проведення агротехнічних заходів за даними температурних характеристик грунту.

Термометр ґрунту може використовуватися на сільськогосподарських підприємствах, дослідних станціях і фермерських господарствах.

Методика вимірювання 

  • Вимірювання проводять ранком орієнтовно в 6:00 годині;
  • Термометр поміщають у грунт на глибину 5 – 10 см;
  • Через 3-15 хв  (залежно від термометра) після встановлення  знімають покази температури ґрунту.

Орієнтування по рослинах

Береза – появилися бруньки та починають розпускатись – температура ґрунту орієнтовно +4…+6 °С – час сіяти гірчицю, ячмінь

Вишня починає цвісти при температурі повітря +10 °С, температура ґрунту орієнтовно +6…+8 °С – час сіяти соняшник;

Яблуня починає цвісти – температура грунту орієнтовно +8…+10 °С – час сіяти кукурудзу;

Кожний вид рослин має характерно визначені відношення до температури в різні фази їх розвитку. Найкращі умови створюються при оптимальній температурі, коли швидкість біохімічних реакцій досягає найбільшої величини. Ці особливості різних культур і сортів слід враховувати починаючи від установлення строків сівби.

Горох

Горох – рослина довгого дня. Він маловибагливий до тепла, насіння проростає при темпе­ратурі 1-2 °С. Мінімальна температура, необхід­на для нормального розвитку сходів та форму­вання вегетативних органів складає 5-6 °С, а з підвищенням температури до 10-12 °С насіння проростає за 5-7 днів. Сходи гороху витримують короткострокові заморозки до – 4 °С.

Гірчиця

Гірчиця – холодостійка культура, насіння її починає проростати при температурі +1-3°С. Дружні сходи з’являються на 4-5 день після сівби при температурі +5-8°С за наявності достатньої кількості вологи. Сходи переносять короткочасні приморозки до -4-5°С. У засушливих умовах і при загущених посівах рослини відразу переходять у стадію стеблування. Оптимальна температура для росту вегетативної маси становить +10-15°С, для формування та розвитку генеративних органів – +15-20°С.

Ярий ріпак — холодостійка росли­на, насіння його починає проростати при температурі 1-3 °С, дружні схо­ди з’являються через 5 — 7 днів (при температурі 9—12 °С). Вони витриму­ють заморозки до мінус 3 — 5 °С, дорос­лі рослини — до мінус 8 °С.

Ярий ячмінь

Насіння починає проростати при температурі 1-3 °С, сходи в польових умовах можуть з’являтися при 4-5?С. Сходи витримують заморозки до -3-4 °С, при температурі -6-8 °С спостерігається пожовтіння листків.

Соняшник

Мінімальне значення температури для проростання насіння соняшнику становить +5°C. Сам же посів рекомендується проводити, коли температура ґрунту на глибині заробки насіння перевищить значення +6°C.

Кукурудза

Мінімальна температура проростання насіння становить +8-10 °С, сходи з’являються за +10-12 °С. При висіванні в холодний ґрунт (менше +8°С) насіння проростає дуже повільно, набубнявіле насіння не сходить, різко знижується польова схожість. У фазі 2-3 листків кукурудза витримує приморозки до -2°С, сходи гинуть за -3°С. Небезпека повернення весняних приморозків в Україні припадає один раз на 5-6 років. Якщо зниження температури (нижче -5 °С) триває кілька годин, то кукурудза вимерзає незалежно від фази розвитку. Перспективними є виведені селекціонерами біотипи кукурудзи, що здатні проростати за температури +5-6 °С.

Конопля

Мінімальна температура ґрунту, при якій спостерігається найкращі сход насіння, коливається в діапазоні від +8…+10 °С.

Соя

Мінімальна темпера­тура проростання насіння сої 7 °С, оптимальна 15-20 °С. Сходи витримують короткочасні замо­розки до – 3 °С, але такі зниження температу­ри у фазу трьох справжніх листків є критични­ми і можуть призвести до загибелі рослин.

Сорго – оптимальня температура посіву

// Мінімальна температура грунтудля проростання насіння +10+12°С
// Оптимальна температура для отримання сходів +20+30°С
// Оптимальні строки посіву при темпиратурі грунту +14+16°С

Озима пшениця 

Насіння починає проростати за температури у посівному шарі грунту 1 – 2 ˚С. Сходи при цьому з’являються пізно і недружно. Оптимальна температура проростання пшениці перебуває в межах 12-20 ˚С. За умови достатнього зволоження грунту сходи за такої температури з’являються на 5 – 6-й день. Якщо температура вища 25˚С, висіяне насіння і проростки масово уражуються хворобами. Кращі строки сівби припадають на період з середньодобовими температурами повітря 14 -17˚С.

УКРАГРОЦЕНТР - ВАШ НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР!

+38 (095) 925-7777